Disclaimer

  1. Pand-Zuid doet er alles aan om een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave te geven van gegevens op de website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
  2. Pand-Zuid streeft naar een goede toegankelijkheid van de site echter kan zij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.
  3. Pand-Zuid behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
  4. Pand-Zuid kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen waardoor vertragingen in het verstrekken van informatie zijn ontstaan.
  5. Pand-Zuid kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
  6. Pand-Zuid kan niet garanderen dat verstuurde e-mail en andere elektronische berichten op tijd worden ontvangen. Pand-Zuid kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  7. Pand-Zuid aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.